Nikolaja Ozoliņa mācību materiāli

1. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

1.1. Administratīvā procesa tiesības 1.lekcija

1.1.1. Administratīvā procesa Tiesības. Principi 3.-4.lekcija

1.1.2. Administratīvā procesa tiesības. Atsevišķu principu analīze 5.-7.lekcija

1.1.3. Administratīvā procesa tiesības. SUBJEKTI 8.-11.lekcija

1.2. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

1.2.1. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Procesuālie termiņi, lēmumi un to izpilde 12.-13.lekcija

1.2.2. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Kontrole un uzraudzība administratīvajā procesā 14.-17.lekcija

1.2.3. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvais process iestāžu darbībā 18.-20.lekcija

1.2.4. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvās lietas virzība Administratīvā procesa stadijas 19.lekcija

1.2.5. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvais process tiesā 21.-22.lekcija

1.2.6. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Iestādes rīcības pārsūdzēšana tiesā 23.-24.lekcija

1.2.7. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Iestādes amatpersonas rīcības pārsūdzēšana tiesā 25.-26.lekcija

1.2.8. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvais process administratīvo pārkāpumu lietās 27.-28.lekcija

1.2.9. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvais process iestādē administratīvo pārkāpumu lietās 29.-30.lekcija

1.2.10. ADMINISTRATĪVAIS PROCESS. Administratīvais process tiesā administratīvo pārkāpumu lietās 31.-32.lekcija

2. Notariāts

2.1. Latvijas notariāta būtība 1.lekcija

2.2. Latvijas notariāta tiesiskais regulējums 2.lekcija

2.3. Notariālās funkcijas 3.lekcija

2.4. Notariālās darbības 4.lekcija

3. ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

3.1. Administratīvās tiesības 1.tēma

3.2. Administraīvo tiesību avoti, normas un principi 2.tēma

3.3. Publisko tiesību līgums 3.tēma